Direkt till navigationsmenyn Direkt till innehållet
Tillbaka till förstasidan

Beställ lösenord för att kunna logga in med sms

Villkor för 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • Tjänsten är kostnadsfri men för besök eller liknande betalar du vanliga avgifter.
  • När du använder 1177 Vårdguidens e-tjänster ansvarar du för att de uppgifter du lämnar är sanningsenliga.
  • När du använder 1177 Vårdguidens e-tjänster accepterar du till att cookies används. Läs mer om cookies.
  • Det finns två olika slags e-tjänster för informationsutbyte: integrerade tjänster där information hämtas från och/eller lagras i ett externt system, samt standardtjänster för skriftlig kommunikation mellan invånare och vårdpersonal där informationen lagras i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Allt informationsutbyte som sker i 1177 Vårdguidens e-tjänster är krypterat. En del av uppgifterna behandlas som journaluppgifter. Det innebär att Offentlighets- och sekretesslagen samt Arkivlagen tillämpas. Dessutom gäller Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.
  • Du kan bara utföra ärenden som gäller din egen person eller där du agerar som ombud. Om du är under 13 år kan även dina vårdnadshavare läsa och sköta ärenden för dig.

Ditt lösenord skickas med brev till din folkbokföringsadress.

När du har fått ditt brev kan du logga in med lösenordet tillsammans med en engångskod som skickas vid inloggning till mobilnumret du angett ovan. Byter du mobilnummer måste du beställa ett nytt lösenord.

Det finns en begränsning som gör att alla tjänster inte kan nås om du loggar in med lösenord och sms. Om du vill nå alla tjänster, logga in med e-legitimation.

Hur vill du ha ditt lösenord?